Co je to CB

Citizen Band, zkráceně CB (česky občanské pásmo či slangově „síbíčko“) je skupina radiofonních frekvencí, které při dodržování pravidel může použít každý občan k hovoru se svou rodinou, známými, ale i neznámými lidmi.
V Česku jsou pravidla jeho používání uvedena ve „Všeobecném oprávnění č. VO-R/7/11.2016-12 vydaném Českým telekomunikačním úřadem.
Radiostanice, která využívá těchto frekvencí, se nazývá CB stanice.

převzato z Wikipedie a více info ZDE