Propozice

Propozice pro 17. ročník 2024

 

1. Pořadatel

 1. Organizování závodu PE33 a kontrolu zajišťuje Mates FM.

2. Termín a délka závodu

 1. Soutěž (17. ročník) začíná v sobotu ráno 14. 09. 2024 v 6:00 hodin a končí v neděli 15. 09. 2024 v 15:00 hodin tzn. 33 hodin (od tohoto název soutěže).
 2. Je jen na soutěžících, zda využijí celý časový úsek nebo jen část.

3. Startovné

 1. Startovné pro závod činí 100 Kč pro CZ, nebo 4€ pro SK.
 2. Stále platí že, pořadatel dále přijímá jakýkoliv dar v podobě ceny pro vítěze, popřípadě i zúčastněné.
 3. Startovné bude použito na ocenění a příslušné výdaje s tím spojené.
 4. Startovné pro CZ zašlete na mé telefonní číslo (viz níže), nebo na číslo účtu:
  Číslo účtu,
  nebo pomocí QR kódu (pozor QR kód je jen ČR):Startovné
 5. Startovné pro SK, použij SEPA úhradu na číslo účtu:
  Číslo účtu Eu Číslo účtu Eu 2.

4. Pravidla soutěžního startu

 1. Soutěžící se budou řídit Všeobecným oprávněním a dodržovat podmínky pro provoz na CB pásmu.
 2. Soutěžní expedice budou navazovat spojení vzájemně mezi sebou a dalšími uživateli na CB pásmu.
 3. Vysílat lze jen z ČR a SK, po domluvě s pořadatelem lze udělit výjimku.
 4. Vysílací zařízení, z kterého bude soutěžní expedice vysílat, musí být v souladu s Všeobecným oprávněním.
 5. Navazovat spojení lze jen na frekvencích povolených.
  Všeobecné oprávnění č. VO-R/7/11.2016-12 (PDF)
  Stránky ČTÚ a všechny platné VO.
 6. Do soutěže lze započítat i deníky určené pro jiné soutěže, avšak zaznamenané v termínu PE33.

5. Staniční deník

 1. Soutěžící vedou deník v písemné nebo elektronické podobě.
 2. Deník musí obsahovat:
  Hlavičkavolací znak (název expedice), místo vysílání, lokátor (tyto údaje jsou povinné při odesílání konečného deníku organizátorům) a volačky členů expedice.
  Všechny údaje se dají doplnit v hlavičce programu Deník CL6.
  Zápis o spojení – číslo, datum a čas, volačka protistanice a QTH, lokátor (max. povolená chybná tolerance je 1 lokátor).
  Reporty doporučuji, nejsou však nutné kromě zápisu o spojení mezi soutěžícími a s kontrolní stanici.
 3. Rozhodující v zápisu se soutěžní expedicí je volací znak
 4. Deník zašlete nejpozději do 01.10. 2024 (do posledního dne měsíce září).
 5. Elektronická podoba deníku na viz. Kontakt (pro zpracování doporučuji program Bohouše Česká Lípa – Deník CL6) prosím čtěte ZDE.
 6. Ručně psané deníky (kopie deníků) posílejte na adresu po telefonické domluvě s pořadatelem (viz. kontakt níže).
 7. Své deníky si pečlivě překontrolujte, jakékoliv nesrovnalosti nejsou možné (viz. odstavec 10).

6. Platná spojení

 1. Všechna spojení na území ČR a SK se soutěžními i nesoutěžními stanicemi. Spojení mimo ČR a SK je neplatné krom udělené výjimky (viz. bod 4.c).
 2. V soutěži jsou platná dvě spojení s protistanicí, avšak po uplynutí 24 hodin od prvního spojení.
 3. Spojení s členem expedice, který bude vysílat a bude zapsaný v deníku jako člen a v době závodu ze soutěžní kóty odjede, nebude moci rozdávat další body ani z mobilu ani z domácího QTH – odnikud.
 4. V případě dvojitého (Dubl) spojení při kontrole deníku, organizátor automaticky odstraní jen jedno spojení to pozdější mimo výjimky 6/b. 
 5. Spojení odposlechnutá, zprostředkovaná, vedená přes sociální sítě (messengery, WA, atd), hotspoty či vedená přes opakovač jsou neplatná a důvodem k diskvalifikaci.

7. Kontrolní stanice (bonusová stanice)

 1. Budou zřízeny kontrolní stanice (bonusová stanice) monitorující průběh závodu.
 2. Budou vysílat a během soutěže přidělí v nepravidelných intervalech prémiové body ve formě dalších spojení navíc.
 3. Maximální počet spojení mezi KC a účastníkem během konání závodu není stanoven, každé spojení musí však být pod jiným volacím znakem.
 4. Volací znak kontroly: KC01-xx
 5. Člen kontrolní stanice může navázat se soutěžícím další spojení i z lokátoru odkud vysílá kontrolní stanice.
 6. Člen kontrolní stanice může navázat se soutěžícím x dalších spojení i z mobilní stanice.

8. Účastníci

 1. Soutěže se mohou zúčastnit všichni kdo vlastní CB stanici a všichni příznivci CB pásma.
 2. Soutěžící vytvoří team (expedici) a zvolí si název (pokud již tomu tak není). Pod tímto názvem a volací značkou, kterou si vybereš při registraci, se budeš po celou dobu akce hlásit.
 3. Je povinnost účastníka seznámit se s Přehledem přihlášených.
 4. Loňský vítěz automaticky přebírá čestný mandát kontrolní stanice na následující ročník. Výzvu může odmítnou s tím, že pokud bude chtít soutěžit v nadcházejícím ročníku musí si vybrat jinou kótu, (minimálně plus, mínus jeden lokátor).

9. Přihlášky

 1. Přihlášky do 17. ročníku posílejte nejpozději do 13.09.2023 do 23:59 hodin.
 2. Přihlášku vyplňte na stránce Registrace. V případě, kdo nemá internet se lze přihlásit po telefonické domluvě s pořadatelem (viz. kontakt na MateS FM).
 3. Přihláška, která nebude odeslána přes on-line formulář bude obsahovat: název expedice, volačka vedoucího expedice, QTH, lokátor, nadmořská výška (výška kóty kterou uvedete, nikoli výška podle GPS), náhradní kóta (nadmořská výška, lokátor), volačky operátorů a kontakt.
 4. Pokud základní kóta na došlé přihlášce je již obsazena, pořadatel potvrdí náhradní kótu. Přihláška, která přijde dříve má přednost.

10. Hodnocení

 1. Vyhodnocení a kontrolu došlých deníků provádí pořadatelé (MateS FM).
 2. Jakékoliv nesrovnalosti při kontrole došlých deníků v údajích o volačce, QTH, lokátoru, portable budou z deníku odstraněny bez možnosti diskuze (pravidlo pořadatele).

11. Bodový zisk, koeficient

 1. Bodování se provádí způsobem, co km to bod.
 2. Každý výsledek se vynásobí koeficientem nadmořské výšky:
 3. Do 700 m n. m. – koef. 1,3
 4. Do 900 m n. m. – koef. 1,2
 5. Nad 900 m n. m. – koef. 1
 6. Při rovnosti bodů rozhoduje menší nadmořská výška.
 7. Počítá se nadmořská výška kóty (podle dostupných map na internetu) nikoli místa odkud vysíláte, aby se předešlo spekulacím o nadmořské výšce (po zkušenostech z 8. ročníku) dobře si to rozmyslete odkud vysílat a neposílejte nadmořskou výšku podle GPS.

12. Vyhlášení výsledků

 1. Na základě došlých staničních deníků a posléze jejich kontrolách, pořadatelé vyhodnotí pořadí týmů.
 2. Výsledky budou vystaveny na stránkách PE33 Vyhodnocení.
 3. Případní vítězové budou ohodnocení následující rok při setkání v Holicích.

13. Zveřejnění deníků

 1. Vyhrazuji si právo na vaše deníky do konce doby ukončení příjmů závodních deníků a jejich vyhodnocení. Tzn. nepřeji si, aby účastník závodu kdekoli zveřejnil soutěžní deník. Pokud se tak stane bude bez pardonu vyloučen ze závodu a startovné propadne.
 2. Konec doby příjmu deníku z 17. ročníku je 01.10. 2024.

14. Závěrečné ustanovení

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo veta ve všech diskuzích a připomínkách k těmto propozicím.
 2. Vzhledem k obsáhlosti kontrolovaných dat si vyhrazuji právo na malé nesrovnalosti ve výsledcích. Nikdo není neomylný.

15. Kontakt

MateS FM
Email:
Mobil: cz778x42x66x37

16. Souhlas se zpracováním údajů

Přečtením těchto propozic souhlasíš se zpracováním údajů uvedených v přihlášce více Zde

 


Deníky, připomínky, náměty, atd. posílejte na výše uvedené kontakty nebo přes Facebook
Kontaktovat mne můžete i pomocí kontaktního formuláře
Kontaktovat mne můžete i pomocí Telegramu


(Opraveno – 06.02.2023)
* text psaný červeně byl v těchto propozicích upraven, změněn nebo doplněn oproti minulé verzi
* zeleně psaný text je pohyblivá měnící se položka

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře